Merenje stopala

U produžetku je opisan način kako se pravilno uzimaju mere stopala.

ŠemaPrikaz tačaka merenja stopala.
Tačke merenja stopala

1.Postaviti papir na čvrstu podlogu (papir da bude veći od stopala). Stati na papir, ocrtati stopalo olovkom pod uglom od 90 stepeni na podlogu.
Ocrtavanje na papiru - 90 stepeni

2.Opcrtati stopalo pod kosim uglom kao na slici (oko 60 stepeni).
Ocrtavanje na papiru - 60 stepeni

3.Izmeriti obim prstiju na delu stopala oko zgloba malog prsta i zgloba palca kao na slici (i šemi - tačke merenja).
Merenje obima prstiju

4.Izmeriti obim risa kao na slici (i šemi - tačke merenja).
Merenje obima risa

5.Izmeriti obim pete na način prikazan na slici.
Merenje obima pete

6.Označiti najudaljenije tačke na prikazu stopala i izmeriti dužinu.
Označavanje najudaljenijih tačaka

© 2008-2015. Obućar Bane v3.0 | Vojislava Ilića 82, Beograd | 064 116 37 61
Design by dostojevski